Şartlar ve Koşullar

Lütfen bu ‘Şartlar ve Koşullar’ı dikkatlice okuyunuz. Bu, Redstone Island (Şirket) tarafından belirlenen genel şartlar ve koşullar olup, ‘web sitesine’ erişiminizi ve kullanımınızı yönetir. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini kullanmayınız. Web sitesini, içeriklerini ve/veya sitede gösterilen herhangi bir hizmeti kullanmaya devam ederek, bu şartlar ve koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Kabul

Web sitesini kullanmanız (ekrandaki tüm içerikler, web bağlantıları, e-postalar ve diğer hizmetler ve bilgiler ile ileride yapılacak değişiklikler dâhil [‘içerik’]) bu şartlar ve koşulları tamamen kabul ettiğiniz anlamına gelir. Web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler için uygunluğunuz, Redstone Island’ın takdirine ve kabulüne tabidir. Ayrıca, web sitesini kullanımınızın aşağıdaki durumları içermeyeceğini kabul edersiniz:

  • İlgili yürürlükteki yasaları ihlal etmek
  • Web sitesinin kamu imajına zarar vermek ve yalnızca tanımlanmış, izin verilen ve üretken amaçlar için kullanmak
  • Herhangi bir sahte ticari faaliyet temsil etmek; ve web sitesini kullanmanız ve herhangi bir sonuç doğuracak ticari kararlarınız tamamen kendi riskinizdedir.

Telif Hakkı © Redstone Island. Tüm Hakları Saklıdır. Sayfaların ve sayfaları görüntüleyen ekranların, içindeki bilgilerin ve materyallerin ve bunların düzenlenmesinin telif hakkı Redstone Island'a aittir, aksi belirtilmedikçe. İçeriğin yeniden kullanılması aksi belirtilmedikçe kesinlikle yasaktır.

Ticari Markalar

Redstone Island, bağlı kuruluşları, iştirakleri, yüklenicileri ve/veya katılımcı şirketleri, bu web sitesinde görünen ticaret ve hizmet markalarının sahipleridir ve bu ticaret ve hizmet markalarına ilişkin tüm haklar saklıdır.

Garanti Yok

Şirket, sitede mevcut içerik ve/veya herhangi bir bilgi ve/veya materyalin doğruluğunu, geçerliliğini, eksiksizliğini ve kabul edilebilirliğini garanti etmez. Hiçbir türde garanti verilmemektedir, açık, zımni veya yasal olarak, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi, güvenlik, uygunluk, kalite, uyumluluk, doğruluk ve güvenlik garantileri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda Redstone Island, web sitesine yerleştirilmiş özellikler, işlevler (programlama hataları, diğer hatalar, bağlantılar, hataların düzeltilmesi, güncellemeler, eksiklikler) ve güvenlik mekanizmaları (herhangi bir kişisel veri/bilgi kaybı/zararı veya öngörülen, öngörülebilir, bilinen veya bilinmeyen herhangi bir kayıp dâhil) ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Redstone Island ve/veya herhangi bir bağlı kuruluşu, web sitesinin kullanımı sonucunda ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı hiçbir sonuç, arızi zarar veya zıyan için sorumlu tutulamaz.

Web sitesinin içerikleri incelenmemiş veya doğrulanmamış olup, sürekli olarak izlenmemektedir. Şirket, herhangi bir yürürlükteki yasayı karşılamak için gerekli gördüğü bilgileri ifşa etme veya ifşa etmeme, düzenleme veya kaldırma haklarını tamamen kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.

Gönderimler

Bu site aracılığıyla Redstone Island'a gönderilen tüm bilgiler Redstone Island'ın malı olarak kabul edilecek (ve öyle kalacak) ve Redstone Island, bir ziyaretçinin bu site aracılığıyla Redstone Island'a sağladığı bilgilerde yer alan herhangi bir fikir, kavram, bilgi veya teknikleri herhangi bir amaçla kullanma özgürlüğüne sahip olacaktır. Redstone Island, gönderilen bilgilerle ilgili olarak, Redstone Island tarafından aksi kararlaştırılmadıkça veya yasalarca özel olarak aksi gerektirilmedikçe, gizlilik veya mahremiyet yükümlülüklerine tabi olmayacaktır.

Değişiklikler

Bu şartlar ve koşullar herhangi bir zamanda bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve bu tür bir değişiklikten sonra bile kullanıcının yükümlülüğünü değiştirmeyecektir.

Yürürlükteki Yasalar ve Yargı Yetkisi

Şirket web sitesinin, içeriğinin, hizmetlerinin ve/veya bu web sitesinde yayınlanan veya mevcut herhangi bir bilgi/materyalin kullanımınız, Kuzey Kıbrıs yasalarına tabi olacak ve Kuzey Kıbrıs mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz.

Feragat

Web sitesinde yayınlanan veya mevcut herhangi bir içerik veya diğer bilgi veya materyallerin doğruluğu, geçerliliği, eksiksizliği, amaca uygunluğu veya herhangi bir ihlal olmadığı konusunda hiçbir türden, açık veya zımni, herhangi bir temsil veya garanti verilmemektedir. Web sitesine erişerek veya herhangi bir taahhüdün ihlali nedeniyle kullanıcıya yönelik herhangi bir maddi veya manevi zarar veya herhangi bir sonuç veya arızi zarar tamamen kullanıcının kendi riski altındadır.